ΥΨΗΛΩΝ ΠΡOΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠOΛΥΤΥΠΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ & ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝOΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ DIESEL