ΠOΛΥΤΥΠΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΔOΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓOΡΙΑΣ (STOU)