• Το καλάθι σας είναι άδειο

Διεύθυνση :
Ηπείρου & Πρωτομαγιάς
570 09  Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο :
+ (30) 2310 684322
+ (30) 2310 684323
FAX +(30) 2310 684324
E-mail :
hellaspetrol@hellaspetrol.gr

ASTOR TREATMENT OIL (ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΛΑΔΙΟΥ)

0154

Βελτιωτικό μηχανών εσωτερικής καύσης. Αυξάνει τον δείκτη ιξώδους των ορυκτελαίων σε υψηλές θερμοκρασίες, περιορίζει το κάψιμο του λιπαντικού (ειδικά σε καταπονημένες μηχανές) και αυξάνει τη διάρκεια ζωής του. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άριστα αποτελέσματα, σε όλους τους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. Μέγιστο ποσοστό ανάμιξης 10% περίπου. Προϊόν εισαγωγής.

Ποσότητα